medicinsk fickordbok

dejta betyder bekransad fysioterapi

förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid fysisk eller psykisk skada eller sjukdom.
facebooktwitter