medicinsk fickordbok

chat date line uk SMA

spinal muskelatrofi en grupp ärftliga sjukdomar där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned, vilket leder till muskelsvaghet och muskelförtvining.
facebooktwitter