medicinsk fickordbok

date whelped definition a

1. förkortning för artär. 2. grekiskans första bokstav alpha.
facebooktwitter