medicinsk fickordbok

date mate definition acetylkolinesterashämmare

medel som hämmar nedbrytningen av acetylkolin.
facebooktwitter