medicinsk fickordbok

date violence definition adiadokokinesi

oförmåga att i snabb följd utföra varandra motsatta rörelser, t.ex. att vända handflatorna upp och ned.
facebooktwitter