medicinsk fickordbok

dejting för ensamstående alfareceptorer

adrenerga receptorer i blodkärl och nervändar för reglering av blodtryck och noradrenalinfrisättning, ingår i autonoma nervsystemets sympatiska del.
facebooktwitter