medicinsk fickordbok

date chat topics anestesi

efter bedövning oförmåga att känna smärta, beröring, värme eller kyla: generell a. narkos; regional a. lokalbedövning.
facebooktwitter