medicinsk fickordbok

dejta vän chords ANF

1. atrial natriuretic factor (eng.), protein med urinutsöndrande och kärlvidgande verkan som produceras av hjärtats förmak. 2. antinukleär faktor, antikroppar som är riktade mot antigen i cellkärnan, t.ex. antikroppar mot DNA, och finns i höga koncentrationer i blodet vid autoimmuna reumatiska systemsjukdomar som t.ex. SLE.
facebooktwitter