medicinsk fickordbok

dejtat 8 gånger pi antidiuretiskt hormon

ADH, vasopressin, ett hormon som hämmar urinutsöndringen.
facebooktwitter