medicinsk fickordbok

dejting 55 plus zevenhuizen ballongdilatation

metod att vidga förträngningar i blodkärl och rörformiga organ med ballongförsedd kateter: PTCA (perkutan transluminal koronar angioplastik) vidgning av förträngningar i hjärtats kranskärl.
facebooktwitter