medicinsk fickordbok

dejta gammalt ex bendroflumetiazid

diuretikum och blodtryckssänkande medel: ödem, högt blodtryck.
facebooktwitter