medicinsk fickordbok

date fatidique definition blodgrupper

indelning av blod bl.a. enligt ABO- och Rh-systemet: A, B, AB, 0 (noll) samt Rhesus (Rh+, Rh-).
facebooktwitter