medicinsk fickordbok

thai date girl BLS

basic life support (eng.), standardiserat och strukturerat omhändertagande av skadade patienter utanför sjukhus.
facebooktwitter