medicinsk fickordbok

dejta dvärgar heter causa

orsak: c. incerta osäker orsak; c. morbi sjukdomsorsak; c. mortis dödsorsak.
facebooktwitter