medicinsk fickordbok

date outfit ideas tumblr Ciprofloxacin

antibiotikum (kinolon): infektion i urinvägar och luftvägar, prostatit, gonorré, bakteriell enterit, infektion i hud- och mjukdelar orsakad av gramnegativa bakterier.
facebooktwitter