medicinsk fickordbok

dejta sitt ex namn contre-coup

(fra.), skada orsakad av stötvågor efter slag på motsatt sida av kroppen.
facebooktwitter