medicinsk fickordbok

gratis dejting nummer xperia CVK

central venkateter, kateter som läggs i central ven genom vilken man kan ge infusion, ta prover och mäta venösa trycket till hjärtat (CVP).
facebooktwitter