medicinsk fickordbok

dejta 16 åring försvunnen diatermi

högfrekvent växelström som skär eller bränner kroppsvävnad vid operation.
facebooktwitter