medicinsk fickordbok

date rating app disseminerad intravaskulär koagulation,

DIC, akut tillstånd med okontrollerad aktivering av blodets koagulation.
facebooktwitter