medicinsk fickordbok

att dejta länge Epstein-Barr-virus

EB-virus, humant herpesvirus 4 som orsakar körtelfeber och kan ge upphov till vissa tumörer.
facebooktwitter