medicinsk fickordbok

dejtat 3 gånger chords fostervattensprov

amniocentes, instick i fosterhålan för utsugning och provtagning av fostervatten.
facebooktwitter