medicinsk fickordbok

date exclusively definition gray

Gy, enhet för absorberad strålningsdos.
facebooktwitter