medicinsk fickordbok

date_app_generic_mdy habituering

psykiskt beroende av stimulantia utan abstinensbesvär.
facebooktwitter