medicinsk fickordbok

date app free Hemofilus

släkte gramnegativa bakterier: Haemophilus influenzae gramnegativa stavbakterier som orsakar luftvägsinfektioner.
facebooktwitter