medicinsk fickordbok

nätdejting negativt hemolytiskt uremiskt syndrom

HUS, akut insättande av hemolytisk anemi, trombocytopeni (minskat antal trombocyter i blodet) och akut njursvikt med oliguri-anuri (liten eller ingen urinmängd) och kreatininstegring, ofta efter bakterieinfektion i tarmen.
facebooktwitter