medicinsk fickordbok

första dejten hemma hos honom hibernerande myokard

tillstånd av försämrad hjärtmuskelfunktion i vila på grund av försämrat koronarflöde efter bl.a. hjärtinfarkt och instabil kranskärlssjukdom.
facebooktwitter