medicinsk fickordbok

dejting i karlstad kommun immunisering

framkallande av immunitet: aktiv i. vaccinering, immunitet genom tillförsel av smittämne i död eller försvagad form varefter kroppen själv bildar antikroppar; passiv i. immunitet genom tillförsel av antikroppar från annan individ.
facebooktwitter