medicinsk fickordbok

definition of data in math inversio, inversion

instjälpning, omkastning: i. uteri vrängning av livmodern.
facebooktwitter