medicinsk fickordbok

dejta första gången ont klomipramin

antidepressivum (tricykliskt): depression, ångest- och tvångssyndrom, narkolepsi.
facebooktwitter