medicinsk fickordbok

chat date glasgow kolon

tjocktarm: colon ascendens uppåtstigande tjocktarm; c. descendens nedåtstigande tjocktarm; c. irritable bukbesvär utan känd organisk sjukdom; c. sigmoideum s-formade slyngan av tjocktarmen; c. transversum tvärgående tjocktarm.
facebooktwitter