medicinsk fickordbok

jag vill gå på dejt kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL, lungsjukdom orsakad av kronisk luftrörsinflammation med andningssvårigheter, nedsatt lungfunktion och ofta hosta med slembildning.
facebooktwitter