medicinsk fickordbok

dejta i new york vecka LAK-cell

lymfokinasktiverad mördarcell, lymfocyt som efter att ha stimulerats med tillväxtfaktorn interleukin-2 kan döda tumörceller.
facebooktwitter