medicinsk fickordbok

dejtingsajt ligga runt lex Sarah

skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att till Socialtjänsten anmäla om någon utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen.
facebooktwitter