medicinsk fickordbok

date app pure Losec

syrahämmande medel, protonpumpshämmare: mag- och tolvfingertarmssår, inflammation i matstrupen, Zollinger-Ellisons syndrom.
facebooktwitter