medicinsk fickordbok

dejting 20 år hjemmeboende LSS

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, bestämmelser om stöd till personer med funktionshinder och sjukdomstillstånd med svårigheter i den dagliga livsföringen.
facebooktwitter