medicinsk fickordbok

thai election date lymfödem

svullnad som uppkommer när lymfvätska samlas i kroppen, ofta i en arm eller i ett ben.
facebooktwitter