medicinsk fickordbok

tips efter första dejten makrocytär anemi

megaloblastanemi, form av anemi med förstorade röda blodkroppar vid t.ex. folsyrabrist eller vitamin B12-brist.
facebooktwitter