medicinsk fickordbok

dejtat 2 månader mat malleol

fotknöl: malleolus lateralis yttre fotknölen; m. medialis inre fotknölen.
facebooktwitter