medicinsk fickordbok

kanal 5 dejt Marfans syndrom

ärftlig bindvävssjukdom där bindväven i kroppens organ blir förändrad och försvagad på grund av störd fibrillinsyntes vilket bl.a. leder till skelettförändringar, ögonsymtom och ökad risk för aortaaneurysm.
facebooktwitter