medicinsk fickordbok

dejting för asexuella Meckels skintigrafi

undersökningsmetod där radioaktiva ämnen injiceras i blodet och fördelas till bl.a. Meckels divertikel för att påvisa inflammation eller blödning.
facebooktwitter