medicinsk fickordbok

match date of birth for marriage metabolisk acidos

rubbning av syra-basbalansen med onormalt lågt pH i blodet på grund av nedsatt vävnadsperfusion, t.ex. vid chocktillstånd.
facebooktwitter