medicinsk fickordbok

dejta regler ykb MEWS

modified early warning score (eng.), instrument för tidig upptäckt av försämring hos patient genom bedömning av vitala funktioner: andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck, temperatur, urinproduktion och vakenhet.
facebooktwitter