medicinsk fickordbok

börja dejta exet igen myelofibros

benmärgssjukdom med överproduktion av bindväv eller fibrös vävnad i benmärgen vilket hämmar blodcellsbildningen.
facebooktwitter