medicinsk fickordbok

dejtat 3 månader sömn myelofibros

benmärgssjukdom med överproduktion av bindväv eller fibrös vävnad i benmärgen vilket hämmar blodcellsbildningen.
facebooktwitter