medicinsk fickordbok

dejting 55 plus zevenhuizen nefrotiskt syndrom

symtomkomplex vid njursjukdom med hög utsöndring av proteiner i urinen, låg albuminhalt i serum och ökad fetthalt i blodet.
facebooktwitter