medicinsk fickordbok

dejting appar till iphone ystad nervus

trådformigt organ som leder impulser mellan centrala nervsystemet och kroppens perifera delar: afferenta nerver sensoriska nerver som leder impulser till centrala nervsystemet; efferenta nerver motoriska nerver som leder impulser från centrala nervsystemet (se även kranialnerverna).
facebooktwitter