medicinsk fickordbok

dejta nykterist nucleus

nukleus, 1. cellkärna. 2. nervcellsanhopning i hjärnan.
facebooktwitter