medicinsk fickordbok

dejting via mobilen comviq nyktalopi

nattblindhet, nedsatt synskärpa i svagt ljus, bl.a. delsymtom vid retinitis pigmentosa.
facebooktwitter