medicinsk fickordbok

thai buddhist date placenta

moderkaka: p. praevia föreliggande moderkaka där moderkakan täcker inre livmodermunnen.
facebooktwitter