medicinsk fickordbok

dejtat 3 månader hosta PTCA

PCI, perkutan transluminal koronar angioplastik, ballongdilatation, vidgning av förträngningar i blodkärl och andra rörformiga organ med ballongförsedd kateter.
facebooktwitter