medicinsk fickordbok

dejting gävle energi rebound

tillstånd där plötsligt upphörande av stimuli leder till en reaktion i direkt motsatt riktning, t.ex. uppblossande av sjukdom efter avslutad behandling.
facebooktwitter